(1)
DEMİR, G. Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin Bulanık LMAW Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Evaluation of the Global Multidimensional Poverty Index by Fuzzy LMAW Method. SOBİNARDER 2022, 2, 67-77.