[1]
SAĞIR, S., KARTAL, M. ve BARDAKÇI, S. 2022. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Gelen Hasta Sayılarına Uygun İhtimal Dağılımlarının Belirlenmesi Ve İstatistiksel Analizi: Determination of Probability Distributions and Statistical Analysis of the Number of Patients Visiting the Emergency Department of Sivas Cumhuriyet University Hospital. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi. 2, 1 (Tem. 2022), 1–19.